OM LÆGEHUSET

Historie

Der har været lægehus på Horsevænget 11 siden 1946. Den første læge, doktor Bille boede og arbejdede i lægehuset indtil 1974/79, hvor lægerne Per Kreiborg og Ole Amstrup overtog lægehuset.

Malene Rahbek Holm og Lena Raffn overtog lægehuset på Horsevænget fra Per Kreiborg og Ole Amstrup den 1. august 2013.

I forbindelse med overtagelsen blev der foretaget en gennemgribende renovering af lægehuset, hvor der bl.a. blev etableret handicapvenlige adgangsforhold, laboratorium og 4 konsultationsrum i stueetagen og 2 konsultationsrum på 1. sal.

1. september 2018 overtog læge Marie Solgaard Holmfred Malenes andel af klinikken. 1. april 2021 overtog Lasse Dyhrholm Overby Lena's andel af klinikken. 

Lægehuset ligger i en smuk, gammel have i rolige omgivelser på Horsevænget.


Vores vision

Vi er begge speciallæger i almen medicin. Vi har arbejdet hos mange forskellige praktiserende læger og på flere forskellige hospitalsafdelinger siden vi blev færdiguddannede læger. Vores mål er at forene de bedste ting fra almen praksis og hospitalssektoren i ”Lægerne på Horsevænget”.

 

Vi brænder for vores fag og synes at de praktiserende læger spiller en afgørende rolle i et moderne sundhedsvæsen. Som praktiserende læger har vi mulighed for at lære vores patienter og deres familier at kende gennem mange år og forskellige livsfaser. Dette synes vi er den bedste forudsætning for at skabe en helhedsorienteret og individualiseret patientbehandling.

Vores vision er at skabe et lægehus, hvor patienten føler sig i centrum og fagligheden er i top.


Praksistype

Vi er en kompagniskabspraksis. Det betyder, at vi er fælles om lægehuset, vores personale og patienterne.
Man kan frit vælge, hvilken læge man vil konsultere, men det er oftest mest hensigtsmæssigt at blive fulgt af den samme læge, hvis man er i behandling for en kronisk lidelse.

 

Faglig udvikling

For at sikre vores fortsatte faglige udvikling har vi afsat to uger årligt til deltagelse i kurser og efteruddannelse. Derudover deltager vi begge i efteruddannelsesgrupper, herunder supervisionsgrupper.