LÆGERNE

Lasse Dyrholm Overby

Ejer af klinikken.

Speciallæge i almen medicin i 2017.

Jeg er født i 1979 og er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2007.

Jeg har efterfølgende haft en lang række ansættelser i forskellige lægeklinikker samt i hospitalsregi. Jeg arbejder også som frivillig læge i Røde Kors' sundhedsklinik.

Jeg har to døtre på hhv. 14 og 11 år.

Marie Solgaard Holmfred

Ejer af klinikken.

Speciallæge i Almen Medicin den 1. november 2017.

Jeg er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2007 og har siden haft ansættelser i flere forskellige lægeklinikker, bla. på Amager, i Lyngby, Farum og Rødovre. Derudover har jeg erfaring fra Steno Diabetes Center samt fra Børne- og Ungdomspsykiatrien, og jeg har arbejdet som frvillig læge ved Røde Kors.

Jeg har haft ansættelser på flere forskellige hospitalsafdelinger i hovedstadsområdet under min uddannelse til speciallæge. 

Privat er jeg gift med Kenneth og jeg har to piger på hhv. 15 og 12 år. Jeg er født 29. juli 1979.

Inger Johanne Ravn

Ansat speciallæge i almen medicin.

Jeg er født i 1971 og er uddannet læge ved Københavns universitet i 2001.

Speciallæge i almen medicin siden 2012.

Jeg har haft ansættelser på flere hospitalsafdelinger i Region Hovedstaden under min speciallægeuddannelse heriblandt på børneafdeling, gynækologisk afdeling, kirurgisk, internmedicinsk og på psykiatrisk afdeling.

Jeg har været distriktslæge i Norge og har arbejdet i Vest-Grønland.

Privat er jeg gift med Jakob og har to store sønner på 16 og 19 år.  

 

Daniel Balsby

KBU-læge

 

Daniel er færdiguddannet læge i sommeren 2023. Han har været ansat på ældremedicinsk afdeling på Glostrup og Hvidovre Hospital, og varetaget selvstændigt lægearbejde i ambulatorium og i akutmodtagelsen. 

Daniel er ansat hos os som en del af hans videreuddannelse fra marts 2024 til og med august 2024.