E-KONSULTATION.
Her kan du booke en tid eller forny din recept...

NYHEDER

CORONAVIRUS

Grundet den aktuelle COVID-19 pandemi er fremmøde kun tilladt efter forudgående aftale. Aftalen skal være lavet telefonisk eller via e-tidsbestilling. 

Under corona pandemien har Danske Regioner givet mulighed for, at vi har kunnet afvikle konsultationer via telefon for at nedbringe smitterisikoen. Denne mulighed har Danske Regioner valgt at afvikle fra 1. juni 2021, hvilket betyder at konsultationer igen skal foregå ved fremmøde i klinikken. Vi er naturligvis kede af den beslutning, da vi ved at mange patienter har været rigtig glade for denne "alternative" måde at gå til lægen på. Det har på mange måder gjort hverdagen lettere og mere uproblematisk. 

For at undgå smitte er det dog stadig ikke tilladt at møde op i klinikken, hvis man har symptomer, der kan stamme fra COVID-19 infektion, eksempelvis: feber, hoste, halsondt, hovedpine eller muskelsmerter. Er du i tvivl, så ring i forvejen.

Har du milde symptomer på COVID-19 infektion, kan du selv booke en tid til podning på coronaprover.dk. Du skal holde dig isoleret til du har svaret på podningen, svaret kan du selv finde på sundhed.dk. Hvis du er bekymret for din eller dit barns almentilstand skal du naturligvis kontakte os telefonisk. 

Er du nær kontakt til en person smittet med COVID-19 skal du kontakte Coronaopsporing som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed på tlf. 3232 0511 (tast 2) for at blive henvist til test, og du skal herefter selv booke tid til test på coronaprover.dk. Det er meget vigtigt at du isolerer dig mens du venter på at blive testet samt, mens du venter på testsvaret. Du må først afisolere dig når svaret er negativt både på 4.dagen og 6.dagen. 

Læs mere på coronasmitte.dk eller kontakt klinikken telefonisk ved spørgsmål. Du kan også søge rådgivning ved Den Myndighedsfælles Hotline på tlf. 7020 0233.

 

ADFÆRD I KLINIKKEN: 

- Bær mundbind i klinikken for at undgå smitte af personale og andre patienter.

- Sprit hænder før og efter konsultationen samt ved toiletbesøg. 

- Gør først fremmøde i klinikken 2 minutter før aftalt tid.

- Ophold Jer max. 3 personer i venteværelset ad gangen, øvrige personer bedes vente  udenfor.

- Hold afstand på minimum 1 meter til andre personer, både i venteværelset og i  konsultationen

- Hjælp os med at holde konsultationerne så korte som muligt. 

 

 

HUSK: Skal du have taget blodprøver eller ekg på Laboratoriet i Rødovre Centrum skal du booke tid først. Det kan du gøre på tlf.nr. 3868 3080 mellem kl. 12-18.45

 

CORONA VACCINATION

Vi kan godt forstå at mange patienter er utålmodige og ønsker at modtage en corona vaccination snarest muligt, men grundet forskellige omstændigheder omkring vaccinerne, justeres der løbende i vaccinationsprogrammet, og vi har som Jeres egen læge ikke mulighed for at rykke patienter frem i køen. 

Nedenfor er listet Sundhedsstyrelsens prioriterede rækkefølge for hvem der skal modtage vaccination hvornår. Den er nyligt revideret og går nu næsten udelukkende efter alder. Patienter der tilhører de første mange punkter vil blive indkaldt automatisk via e-boks eller brev. Patienter der tilhører gruppe 5 vil typisk være patienter med svære kroniske lidelser der følges på hospitalet, og i det tilfælde vil det være hospitalet, der sørger for at I bliver tilmeldt vaccination og ikke egen læge.

Personer i særlig øget risiko (gruppe 5) er fx. personer med aktiv og udbredt kræftsygdom, svær immunsuppression, meget svær hjerte-, lunge eller leversygdom, svært nyresvigt, svære neuromuskulære sygdomme. Det kan også være personer med svær psykotisk sygdom eller personer med svær overvægt (BMI>35) og samtidig hjertesvigt, dårligt reguleret sukkersyge eller nedsat nyrefunktion.    

1. Personer som bor i plejebolig mv. (hovedparten er vaccineret).

2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. (hovedparten forventes at være vaccineret i løbet af marts).

3. Personer med alder ≥ 85 år. (hovedparten forventes at være vaccineret i løbet af marts).

4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion. (hovedparten forventes at være vaccineret i løbet af marts).

5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19. (hovedparten forventes at være vaccineret i løbet af marts).

6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson. (hovedparten forventes at være vaccineret i løbet af marts).

7. Personer på 80-84 år. (målgruppen begynder vaccination fra midten af marts).

8. Personer på 75-79 år.

9. Personer på 65-74 år.

10 A. Personer på 60-65 år (fødselsårgang 1957-1961).

10 B. Personer på 55-59 år (fødselsårgang 1962-1966).

10 C. Personer på 50-54 år (fødselsårgang 1967-1971).

10 D1. Personer på 16-19 år + 45-49 år (fødselsårgang 1972-1976 og 2002-2005).

10 D2. Personer på 20-24 år + 40-44 år (fødselsårgang 1977-1981 og 1997-2001).

10 D3. Personer på 25-29 år + 35-39 år (fødselsårgang 1982-1986 og 1992-1996).

10 D4. Personer på 30-34 år (fødselsårgang 1987-1991).

PNEUMOKOK VACCINATION

Har du endnu ikke modtaget din gratis pneumokokvaccine og tilhører du én af nedenstående grupper bedes du tage kontakt til klinikken.

Der er indført gratis tilbud om pneumokokvaccination til følgende patientgrupper:

1) Beboere på plejehjem.

2) Personer, der er fyldt 65 år.

3) Personer, uanset alder, med miltdysfunktion, påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft, medfødt eller erhvervet immundefekt (feks. patienter der får immunsupprimerende behandling), patienter med tidligere invasiv pneumokoksygdom, personer med Cochlear implantation eller personer med stamcelle- eller organtranplantation.

4) Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en kronisk sygdom der påvirker immunforsvaret i alvorlig grad. Kontakt behandlende ambulatorium for rådgivning.

5) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokok sygdom.

Vaccination tilbydes i form af en 23-valent pneumokokvaccine.

Vaccination tilbydes til personer, som ikke er vaccineret inden for de seneste 6 år, eller efter en lægelig vurdering på baggrund af en antistofmåling.

Ring gerne herop og hør om du er omfattet af tilbuddet og book en tid til vaccination. 

SOMMERFERIE 2021

Klinikken holder ikke lukket henover sommeren, men har åbent alle hverdage fra 8-16. Vi skiftes til at holde, ferie så bemandingen er mindre end den plejer. Desuden skal vi i nogle uger også passe patienter for vore kolleger i Rødovre. Derfor tager vi stort set kun akutte konsultationer. 

Feriekalender:

Sygeplejerske Cathrine Duhn holder ferie uger 26 + 27 + 28.

Læge Lasse Overbye holder ferie uge 26 + 27 + 28 + 29.

Læge Irene Granum holder ferie uge 27 + 29 + 30 + 31.

Sygeplejerske Helle Bust holder ferie uge 29 + 30 + 31.

Læge Marie Holmfred holder ferie uge 28 + 30 + 31.

ÅBNINGSTIDER

Aftalte konsultationer
Alle hverdage mellem kl. 8 og 16 samt onsdag til kl. 17.30. 

 

Akut konsultation samme dag
Hvis du har behov for akut vurdering/sygebesøg ved læge eller sygeplejerske samme dag skal du ringe til klinikken mellem kl. 8 og 9.

 

 

Telefontider
Tidsbestilling, receptfornyelse og øvrige henvendelser:
alle hverdage mellem kl. 9 og 12.

 

Akut opstået sygdom udenfor telefontid
Ved akut behov for lægehælp udenfor telefontiden trykkes * efter opkald på vores kliniktelefonnumer: 36 70 41 97. Herved kommer du direkte igennem til sygeplejersken eller lægen. Ved livstruende sygdom ringes 112 for at undgå forsinkelse på eventuel førstehjælp.