VANEDANNENDE MEDICIN OG MEDICINSK CANNABIS

Hvis du er i behandling med afhængighedskabende lægemidler, skal du fremover møde personligt op i klinikken for at få udskrevet disse. Dette er et krav i følge den gældende lovgivning, for at sikre løbende dialog omkring udtrapning og kontrol med behandlingen.

Det gælder lægemidler i følgende grupper: 
•Morfin og morfinlignende midler (opioide analgetika) 
•Beroligende midler og sovemidler, herunder særligt benzodiazepiner  
•Lægemidler med centralstimulerende virkning 
•Visse andre lægemidler med afhængigheds-/misbrugspotentiale 

​Læs mere i:
Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

Vi har i klinikken valgt, ikke at udskrive medicinsk cannabis. Du er altid velkommen til at bestille en tid, hvis du har brug for mere information eller mener at du har behov for behandlingen. Vi kan der drøfte muligheden for, at henvise dig til en speciallæge, der arbejder med medicinsk cannabis.

Her kan du læse mere om cannabis som medicin, og hvorfor vi har truffet ovenstående beslutning:

https://www.dsam.dk/files/55/info_om_cannabis_som_medicin_010118.pdf