UNDERSØGELSES- OG BEHANDLINGSTILBUD

Vi tilbyder bl.a.:

 • Blodprøvetagning

 • Urinundersøgelse

 • Mikroskopi af urin og vaginalsekret

 • Tympanometri 

 • INR-måling

 • Måling af langtidsblodsukker (HbA1c)

 • Lungefunktionsundersøgelse

 • Akut diagnostik af infektioner med CRP (blodprøve i finger)

 • Måling af blodprocent (blodprøve i finger)

 • Spiraloplægning

 • Blokadebehandling 

 • Samtaleterapi