PRISER

Attester:

Ansøgning om enkelttilskud til medicin: 250 kr. (ved tidsforbrug + 15 min: 500 kr)
Kørekortsattest (husk gyldigt pasfoto): 500 kr. inkl. moms

Frihåndsattest: 500 kr (+ moms, hvis arbejdsgiver rekvirerer attesten)
Mulighedserklæring: 500 kr. (betales af arbejdsgiver)
.
Øvrige attester i henhold til tidsforbrug: 2000 kr + moms/time, afregnes per påbegyndt kvarter. 

Gruppe 2-sikrede:
Konsultation: 250 kr.
Forebyggende helbredskontrol: 500 kr.
Ved ekstra undersøgelser, eks streptokok-test, kommer yderligere tillæg til konsultationshonoraret.
Sygebesøg 500 kr + evt. afstandstakst ved besøg over 5 km fra klinik

Rejsemedicinsk vejledning: 
Grundet en stigende mængde arbejdsopgaver i klinikken samt problemer med at rekvirere vacciner kan vores sygeplejersker ikke længere tilbyde rejsemedicinsk vejledning. 
Du kan selv søge information på Seruminstituttets hjemmeside, hvor du kan finde forslag til vaccinationer og eventuel malariaforebyggelse til en konkret rejse og risikoprofil samt generelle rejseråd: Seruminstituttets rejsevejledning.

Du kan desuden opsøge vaccinationsklinikker flere forskellige steder i byen der tilbyder vejledning og vaccination mod et honorar. 

Vaccinationshonorar: 200 kr
Dækker samtlige vacciner givet samme dag.
Forinden udstedes recept på relevante vacciner og disse afhentes (til indkøbspris) af patienten på apoteket.

Influenzavaccination for personer der ikke er i målgruppen til at modtage gratis influenzavaccine i 2021/2022 koster 200,- kr. inkl. vaccine.