SYGEPLEJERSKER

Helle Bust

Sygeplejerske. 
 
Helle har mere end 20 års erfaring fra almen praksis og har bred erfaring indefor kronikerkontrol, graviditetsundersøgelser, sårpleje, akutte infektioner etc.
Hun varetager både sygeplejefaglige opgaver såvel som sekretærfunktion hos Lægerne på Horsevænget.

Louise Bjerring Olesen

Medicinstuderende - aktuelt på 12. semester
 
Louise varetager både sekretærarbejde såsom telefonvisitation, tidsbestilling og receptfornyelse. Samt kronikerkontrol, akutte problemstillinger, blodprøvetagning og lungefunktionsundersøgelser.
 
Louise bliver færdig som læge til vinter og kommer derfor til at være i klinikken i mindre grad henover efteråret 2020, grundet eksamener og travlhed med studiet. 

Josefine Melchiorsen

Medicinstuderende - aktuelt på 9. semester 
 
Josefine varetager både sekretærarbejde såsom telefonvisitation, tidsbestilling og receptfornyelse. Samt kronikerkontrol, akutte problemstillinger, blodprøvetagning og lungefunktionsundersøgelser.
 
Josefine hjælper os flere dage om ugen i ferier og ved behov, men er ellers at møde fast i klinikken om fredagen.