SYGEPLEJERSKER

Helle Bust

Sygeplejerske.
 
Helle har mere end 20 års erfaring fra almen praksis og har bred erfaring indefor kronikerkontrol, graviditetsundersøgelser, sårpleje, akutte infektioner etc.
Hun varetager både sygeplejefaglige opgaver såvel som sekretærfunktion hos Lægerne på Horsevænget.

Louise Bjerring Olesen

Medicinstuderende
 
Louise varetager både sekretærarbejde såsom telefonvisitation, tidsbestilling og receptfornyelse. Samt kronikerkontrol, akutte problemstillinger, blodprøvetagning og lungefunktionsundersøgelser.